Tumblelog by Soup.io
 • mindtrap
 • prosiaczekk
 • HerbstHimmel
 • jezusek
 • cataleeya
 • K-E-N-A-J
 • philomath
 • bluestar
 • jointskurwysyn
 • la-lu
 • utoopia
 • freeway
 • guyver
 • kammerflimmern
 • samotnoscliczbpierwszych
 • stockholmsyndrome
 • nieniewesola
 • szydera
 • DrugfulMind
 • fuckingspecial
 • idacnaoslep
 • artpseudo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

6645 6343 500
Reposted fromhawke hawke viaseleneskin seleneskin
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viapomsa pomsa
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapomsa pomsa
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viaclerii clerii
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viaclerii clerii
7409 017f 500

back-to-the-stars-again:

Gravitational Lens and Galaxy Cluster, MACS 1206.


Credit: NASA, ESA, M Postman, The CLASH Team and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

4851 8ade
Reposted fromoceanstrat oceanstrat vialetha0 letha0
1756 f16c
Reposted fromarmiin armiin vialetha0 letha0
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi vialetha0 letha0
9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous vialetha0 letha0
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran vialetha0 letha0
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamrs-cosmos mrs-cosmos

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamrs-cosmos mrs-cosmos

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viasleepybeauty sleepybeauty
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadotknij dotknij
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viapomsa pomsa
2830 edc4
Reposted fromunco unco viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl