Tumblelog by Soup.io
 • prosiaczekk
 • HerbstHimmel
 • jezusek
 • cataleeya
 • K-E-N-A-J
 • philomath
 • bluestar
 • jointskurwysyn
 • la-lu
 • utoopia
 • freeway
 • guyver
 • kammerflimmern
 • samotnoscliczbpierwszych
 • stockholmsyndrome
 • nieniewesola
 • szydera
 • DrugfulMind
 • fuckingspecial
 • idacnaoslep
 • artpseudo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakarna karna
0459 c4ba 500
Reposted frompiehus piehus viastaaar staaar
0608 15a2 500
Reposted frommagdenvja magdenvja

Zdecyduj się w końcu.

Jeśli nie możesz dać mi siebie to daj mi święty spokój.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
Czy można poznać własne uczucia?
Ja swoich nie znam. Stawiam tylko pod nimi podpórki i pilnuję, by się nie rozbiegły.
— Susan Sontag - "Odrodzona. Dzienniki 1947-1963"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
8764 1aa2 500
Reposted frompiehus piehus viayourhabit yourhabit
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayourhabit yourhabit
My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
Reposted fromMidnightMarauder MidnightMarauder viainerte inerte
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viainerte inerte
0960 1a95 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viablacktoblack blacktoblack
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viablacktoblack blacktoblack
0989 1163
Reposted fromAgnese Agnese viabakteryja bakteryja
8085 7133

love is the answer.

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viabakteryja bakteryja
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viablacktoblack blacktoblack
6457 26ca
Reposted fromjanealicejones janealicejones viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl