Tumblelog by Soup.io
 • makemeabnormal
 • kudlaty
 • prosiaczekk
 • HerbstHimmel
 • jezusek
 • cataleeya
 • K-E-N-A-J
 • philomath
 • bluestar
 • jointskurwysyn
 • la-lu
 • utoopia
 • freeway
 • guyver
 • kammerflimmern
 • samotnoscliczbpierwszych
 • stockholmsyndrome
 • nieniewesola
 • szydera
 • DrugfulMind
 • fuckingspecial
 • idacnaoslep
 • artpseudo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

4858 2e55 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4826 42d1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure vialekkaprzesada lekkaprzesada
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viamyslodsiewnia myslodsiewnia
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viamyslodsiewnia myslodsiewnia
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viazupson zupson
6430 c066 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaohhmarigold ohhmarigold
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaohhmarigold ohhmarigold
6444 30c6 500
:(
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhmarigold ohhmarigold
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viaohhmarigold ohhmarigold
5900 8632 500
1674 6e77 500
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl