Tumblelog by Soup.io
 • mindtrap
 • prosiaczekk
 • HerbstHimmel
 • jezusek
 • cataleeya
 • K-E-N-A-J
 • philomath
 • bluestar
 • jointskurwysyn
 • la-lu
 • utoopia
 • freeway
 • guyver
 • kammerflimmern
 • samotnoscliczbpierwszych
 • stockholmsyndrome
 • nieniewesola
 • szydera
 • DrugfulMind
 • fuckingspecial
 • idacnaoslep
 • artpseudo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Jasnowidze po pijaku dzwonią do swoich przyszłych.
— JoeMonster.org
Reposted frommlehowy mlehowy viaMakeMePurr MakeMePurr
5200 9dd7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaowieczkini owieczkini
6214 2a73 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaxal xal
2540 a6f4
Reposted fromtouchthesky touchthesky viahavingdreams havingdreams
0296 5e82
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapkz451 pkz451
Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym 
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viapkz451 pkz451
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapkz451 pkz451
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere vialudzo ludzo
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viapkz451 pkz451
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viaWhiltierna Whiltierna

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viacontrapalabra contrapalabra
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
5581 6afb 500
4880 10bc
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viaWhiltierna Whiltierna
1019 c3d8
Nie sposób pojąć twego kształtu, bo znajdujesz się dookoła mnie. Twoja obecność wypełnia me oczy swą miłością. Poskramia me serce, to, że jesteś wszędzie.
— Moje serce bije mocno. Tys powodem. M*
Reposted frommysoul mysoul viapkz451 pkz451
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl